<< Επιστροφή στη σελίδα ebook

Επίπεδο 3

Ο λαγός και η χελώνα

μύθους του Αισώπου

Είναι άνοιξη
Ένας λαγός είναι έξω και τρώει καρότο

Βλέπει μια χελώνα, περπατά πολύ αργά

Ο λαγός γελά και της λέει

Είσαι πιο αργή από το σαλιγκάρι

Η χελώνα σταματά και του λέει

Θέλεις να κάνουμε αγώνα δρόμου;

Ο λαγός πέφτει κάτω από τα γέλια

Η χελώνα είναι σοβαρή

Έτσι ο λαγός δέχεται την πρόκληση

Η αλεπού ορίζει τα σημεία της αρχής και του τέλους

Το επόμενο πρωί όλα τα ζώα περιμένουν τον αγώνα
Η αλεπού δίνει το σύνθημα και ο αγώνας αρχίζει
Η χελώνα ξεκινά αμέσως