Πρακτικοί Οδηγοί

Πρακτικό σετ για εργαστήριο λογοτεχνίας.
Κατευθυντήριες γραμμές (ζητήματα και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν) σύμφωνα με την Καθολική Σχεδίαση στη Μάθηση.

40 λεπτά | Φύλλο Πρακτικής για Εκπαιδευτικούς

Πίνακας Περιεχομένων

Στόχος: Να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν εργαστήρια, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα βιβλία αναφοράς από τους πόρους του έργου Bibliodos για να τα εμπλουτίσουν.

Λέξεις κλειδιά: λογοτεχνία, εργαστήριο, έρευνα, Καθολική Σχεδίαση στη Μάθηση.

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Δεν χρειάζεται.

Εισαγωγή

Η λογοτεχνία αποτελεί ουσιαστικό μέρος του προγράμματος σπουδών ξένων γλωσσών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η λογοτεχνία είναι ένα αυθεντικό υλικό, εξ ου και, τα περισσότερα από τα έργα έχουν δημιουργηθεί με απώτερο σκοπό τη διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας. Για το λόγο αυτό, οι μαθητές εκτίθενται σε γνήσια και χωρίς παραμόρφωση γλώσσα. Όταν οι μαθητές δουλεύουν με λογοτεχνικά κείμενα, πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν τη γλώσσα που προορίζεται για τους εγγενείς ομιλητές, αποκτώντας επιπλέον εξοικείωση με πολλές διαφορετικές γλωσσικές χρήσεις, μορφές και συμβάσεις. Σε αυτό το φύλλο πρακτικής, θα παρουσιάσουμε μια αναλυτική παρουσίαση του τρόπου εμπλουτισμού των εργαστηρίων χρησιμοποιώντας βιβλία αναφοράς ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Ποιες πηγές είναι διαθέσιμες και τι πρέπει να έχετε υπόψη σας για να οργανώσετε την εκπαιδευτική σας προσέγγιση σύμφωνα με το Καθολική Σχεδίαση στη Μάθηση.

Αναζητώντας τα κατάλληλα λογοτεχνικά βιβλία της ευρωπαϊκής λογοτεχνικής κληρονομιάς.

Αναζητώντας τα κατάλληλα λογοτεχνικά βιβλία της ευρωπαϊκής λογοτεχνικής κληρονομιάς. Τα καλά επιλεγμένα βιβλία της ευρωπαϊκής λογοτεχνικής κληρονομιάς παρέχουν έκθεση στον πολιτισμό των ομιλητών τους, εξετάζοντας την παγκόσμια ανθρώπινη εμπειρία στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος και της συνείδησης μιας συγκεκριμένης κοινωνίας. Γλωσσολογικά, η λογοτεχνία έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως το επίκεντρο της μελέτης στην τάξη. Διάφορες δραστηριότητες, βασισμένες στις κύριες γλωσσικές δεξιότητες, μπορούν να αναπτυχθούν γύρω από την ανάγνωση ενός λογοτεχνικού έργου. Κατά την ανάγνωση ενός κειμένου, οι μαθητές εμπλέκονται στην ιστορία και ανυπομονούν να μάθουν τι θα συμβεί στη συνέχεια. Αισθάνονται κοντά σε ορισμένους χαρακτήρες και μοιράζονται τις συναισθηματικές τους απαντήσεις. Ο κύριος στόχος του προγράμματος BIBLIODOS είναι να δημιουργήσει την πρώτη βιβλιοθήκη βιβλίων προσαρμοσμένων από έργα ευρωπαϊκής κληρονομιάς (ιστορίες, εικονογραφήσεις, μουσική) για την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη γραφή για ακροατήρια με συγκεκριμένες ανάγκες.

Χρησιμοποιώντας τα ηλεκτρονικά βιβλία που παρέχονται από το πρόγραμμα BIBLIODOS, ο εκπαιδευτικός μπορεί να σχεδιάσει μια εναλλακτική μέθοδο αναπαράστασης πληροφοριών για να συμπληρώσει την εκπαίδευσή τους, ώστε οι μαθητές να καταλάβουν καλύτερα τι μαθαίνουν. Ο εκπαιδευτικός μπορεί, επίσης, να προσθέσει ένα επιπλέον αποτέλεσμα σε μια υπάρχουσα εργασία, παρέχοντας πολλαπλά μέσα για έναν μαθητή να αποδείξει τις γνώσεις του. Πιο συγκεκριμένα, χάρη στο σχεδιασμό των ηλεκτρονικών βιβλίων του προγράμματος BIBLIODOS (είναι χρισμένα σε διαφορετικά επίπεδα και παρέχουν μια ευρεία γκάμα εικόνων που συνοδεύουν την αφήγηση), ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρέχει πολλαπλά μέσα:

 • Εκπροσώπησης για να απαντήσει το ΤΙ ΕΙΝΑΙ η μάθηση,
 • Δράσης και έκφρασης για να υποστηρίξει το ΠΩΣ της μάθησης,
 • Δέσμευσης για να απαντήσει το ΓΙΑΤΙ της μάθησης.
Πρακτικό σετ για εργαστήριο λογοτεχνίας. Κατευθυντήριες γραμμές (ζητήματα και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν) σύμφωνα με την Καθολική Σχεδίαση στη Μάθηση.

Σχήμα 1: Καθολικό Σχέδιο για τη Μάθηση και την Επιτυχία των Μαθητών

Βασικά σημεία

Η λογοτεχνία παρέχει στους αναγνώστες ευκαιρίες να

 • αποκτήσουν προσωπικές ιδέες και γνώσεις,
 • διευρύνουν τις παγκόσμιες αντιλήψεις,
 • εκτιμήσουν και να δώσουν αξία στις διαφορές,
 • εξερευνήσουν προσωπικές επιλογές, αναπτύξουν κοινωνική ευαισθητοποίηση, και
 • μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν καλύτερα.

Κατά τη διαδικασία επιλογής κειμένων για τους μαθητές, θα πρέπει να λάβετε υπόψη:

 • τον πλούτο της γλώσσας,
 • τη θεματική σημασία,
 • τα ενδιαφέροντα, αλλά και τις ανάγκες των συγκεκριμένων μαθητών,
 • τις δυνατότητες για ισχυρή δέσμευση των μαθητών και πλούσια συζήτηση,
 • τις προτιμήσεις των μαθητών για ένα συγγραφέα ή ένα τίτλο, καθώς και
 • έναν συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σκοπό.

Δικαιώματα χρήσης

Η όλη διαδικασία σχεδιασμού των ηλεκτρονικών βιβλίων του προγράμματος BIBLIODOS έγινε με γνώμονα τους μαθητές μας που θέλουν να εκπαιδευτούν σε μια γλώσσα. Λόγω του τεράστιου εύρους του έργου, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα του Δημόσιου Τομέα ικανοποιούνται όταν χρησιμοποιούνται τέτοια μέσα στα εργαστήρια μας. Όλα τα ηλεκτρονικά βιβλία που παράγονται από το πρόγραμμα BIBLIODOS σέβονται τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τα πνευματικά δικαιώματα και είναι Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER). Αυτό σημαίνει ότι είναι ελεύθερα προσβάσιμα, ανοιχτής άδειας κείμενα, πολυμέσα και άλλα ψηφιακά στοιχεία που είναι χρήσιμα για τη διδασκαλία, τη μάθηση, την αξιολόγηση, καθώς και για ερευνητικούς σκοπούς.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω μπορείτε να αξιοποιήσετε τους πόρους του προγράμματος BIBLIODOS και να δημιουργήσετε εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο για τις τάξεις που διδάσκετε. Ενώ τα περισσότερα εκπαιδευτικά εγχειρίδια έχουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους, το εκπαιδευτικό υλικό Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων του έργου BIBLIODOS σας παρέχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε μόνο ισχυρό υλικό στην τάξη σας.

Το εκπαιδευτικό υλικό Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων του προγράμματος BIBLIODOS, επίσης προσφέρει την ευκαιρία για ενίσχυση των προσωπικών σας εκπαιδευτικών υλικών. Επιτρέποντας στο υλικό να τροποποιηθεί από άλλες σχολές σε όλο τον κόσμο, ένας δημιουργός των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων έχει την ευκαιρία να δει το υλικό να χρησιμοποιείται με τρόπους που δεν φανταζόταν ποτέ.

Τέλος, το υλικό Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων του προγράμματος BIBLIODOS είναι σημαντικό επειδή παρέχει προσιτό υλικό στους μαθητές, επιτρέπει στη σχολή να ενισχύσει τη δική τους εργασία και παρέχει στη σχολή περιεχόμενο για μαθήματα.

Επιθυμητά αποτελέσματα

Στο τέλος αυτού του φύλλου πρακτικής, θα είστε σε θέση

 • να κατανοήσετε πλήρως τα δικαιώματα χρήσης.
 • να χρησιμοποιήσετε τους πόρους που παρέχονται από το πρόγραμμα BIBLIODOS.
 • να χρησιμοποιήσετε το πιο αντιπροσωπευτικό ηλεκτρονικό βιβλίο της βιβλιογραφίας για τα εργαστήριά σας.
 • να εφαρμόσετε μια σειρά κριτηρίων για την επιλογή βιβλίων κατάλληλων για ένα μεμονωμένο μαθητή ή για μια ολόκληρη τάξη.
 • να προσδιορίσετε διάφορες πρόσθετες πηγές βιβλιογραφίας για να αναπτύξετε την βιβλιοθήκη της τάξης σας.
 • να εξετάσετε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενσωματώσετε τις ιστορίες των μαθητών σας στη διδασκαλία της λογοτεχνίας.
 • Να συμπεριλάβετε τις αναγνώσεις ως αναπόσπαστο μέρος του εργαστηρίου ή του μαθήματος λογοτεχνίας σας.

Επιπρόσθετες Πηγές