Πρακτικοί Οδηγοί

Αξιολογώντας τις γνώσεις που αποκομίστηκαν
Αξιολογώντας τις γνώσεις που αποκομίστηκαν

5-15 λεπτά | Φύλλο Πρακτικής για τον Εκπαιδευτικό

Πίνακας Περιεχομένων

Στόχος: Αυτό το φύλλο πρακτικής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εισαγάγει εκπαιδευτικούς και μη εκπαιδευτικούς σε ορισμένες κοινές Στρατηγικές Διαμορφωτικής Αξιολόγησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα εργαστήρια σας στο πλαίσιο του BIBLIODOS ή σε οποιοδήποτε άλλο υλικό για την εκμάθηση μιας δεύτερης ή/και ξένης γλώσσας. Η ιδέα ότι η Αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Μάθηση (ΔΑΜ), γνωστή και ως Διαμορφωτική Αξιολόγηση (ΔΑ), δεν είναι καινούργια, αλλά ξεκινά από το 1967 όταν αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον Scriven. Η βασική ιδέα είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε την Αξιολόγηση για να βαθμολογήσουμε ή να κατηγοριοποιήσουμε ή να προαχθούν οι μαθητές σε άλλη τάξη/επίπεδο, αλλά για να τους βοηθήσουμε στη μάθησή τους όπως εξελίσσεται. Έτσι, ο εκπαιδευτικός με αυτόν τον τρόπο μπορεί να λάβει κάποια επίσημα ή ανεπίσημα δεδομένα που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των επόμενων βημάτων στη διαδικασία της μάθησης.

Λέξεις κλειδιά: Διαμορφωτική αξιολόγηση, Αξιολόγηση για Μάθηση, Διαμορφωτικές Στρατηγικές.

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Καμία.

Εισαγωγή

Στο BIBLIODOS γίνεται μια προσπάθεια να εισαχθούν μικροί και μεγάλοι σε ηλικία αναγνώστες στην ευρωπαϊκή κλασική λογοτεχνία, ενώ ταυτόχρονα προωθείται η εκμάθηση γλωσσών για την εξοικείωση με την πολιτιστική κληρονομιά. Με άλλα λόγια, το έργο BILBIODOS συνδυάζει την εκμάθηση γλωσσών με την ανακάλυψη της ευρωπαϊκής κληρονομιάς συνδυάζοντας τη λογοτεχνία και τα καλλιτεχνικά έργα. Μέσω του BIBLIODOS μπορείτε να δείτε πώς οι ιστορίες της Λογοτεχνικής Κληρονομιάς της Ευρώπης έχουν προσαρμοστεί στις βασικές αρχές της απόκτησης επιπέδου γλώσσας

Διαμορφωτική αξιολόγηση σε περιβάλλον ξένων γλωσσών

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε από την αρχή το κίνητρο κάθε μαθητή σας για να μάθει την ξένη γλώσσα. Αυτή θα είναι μια βασική παράμετρος για αργότερα, καθώς μπορείτε να οργανώσετε (ή να αλλάξετε ήδη υπάρχουσες) δραστηριότητες βάσει των ενδιαφερόντων/κινήτρων τους (Barbosa and Beserra, 2015).

Πιο συγκεκριμένες προτάσεις δίδονται από τους Fishell et al (2011) στο πλαίσιο διαφόρων γλωσσών όταν διδάσκονται ως ξένες γλώσσες. Προτείνεται ότι οι στόχοι μάθησης πρώτα και κύρια πρέπει να είναι σαφείς σε μια γλώσσα φιλική προς τους μαθητές και ο καθορισμός των επιτεύξιμων στόχων είναι υψίστης σημασίας. Η παροχή εποικοδομητικής ανατροφοδότησης ατομικά και στην τάξη πρέπει να οριστεί ως αναγκαιότητα. Στους μαθητές θα πρέπει επίσης να δοθούν αρκετές προσπάθειες για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων που έχουν τεθεί. Οι βαθμοί από την άλλη πλευρά δεν αποτελούν προτεραιότητα σε αυτό το περιβάλλον, δεν πρέπει να βαθμολογούνται με μηδέν σε αυτό το σημείο και φυσικά εάν δίνονται βαθμοί, δεν πρέπει να δίνονται ως τιμωρία. Η βαθμολογία μπορεί να είναι κάτι σαν:

 • χρειάζεται περισσότερη πρακτική για την επίτευξη του στόχου
 • χρειάζεται λίγο περισσότερη πρακτική για την επίτευξη του στόχου
 • πέτυχε τον στόχο
 • πάνω από τον στόχο

Ειδικές στρατηγικές

 • Σήμα με τον αντίχειρα: Μετά την εξάσκηση μιας δεξιότητας, ρωτήστε τους μαθητές πώς αισθάνονται σχετικά με αυτό που κάνουν, στρέφοντας τους αντίχειρες προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Εναλλακτική πρόταση: Οι μαθητές δείχνουν μια κλίμακα 1-5 στο χέρι τους. 
 • Μια ερώτηση πριν την έξοδο (Κάρτα εξόδου): Διαπιστώστε εάν το μάθημα ήταν επιτυχές ζητώντας από τους μαθητές να απαντήσουν γρήγορα μια ερώτηση κατά την έξοδο από την τάξη. 
 • Σταμάτα/Συνέχισε: Δώστε σε κάθε μαθητή μια κάρτα με τη λέξη «Σταμάτα» από τη μία πλευρά και τη λέξη «Συνέχισε» από την άλλη. Καθώς οι μαθητές μαθαίνουν μια νέα έννοια, μπορούν να γυρίσουν την κάρτα δείχνοντας την πλευρά με τη λέξη «Σταμάτα» όταν χρειάζονται περισσότερες εξηγήσεις. 
 • Ασπροπίνακες: Οι μαθητές εξασκούνται γράφοντας σε έναν μικρό ασπροπίνακα και στη συνέχεια σηκώνουν τους πίνακες τους και συγκρίνουν τις απαντήσεις τους με την απάντηση του δασκάλου. Αυτή η στρατηγική είναι ιδανική για ορθογραφία, λεξιλόγιο, κλίση ρήματος κ.λπ. Εναλλακτική πρόταση: Οι μαθητές εξασκούνται σε ζευγάρια με εκπαιδευτικές κάρτες.
 • Κλίμακα 1-4: Ο δάσκαλος αξιολογεί μια εργασία (όπως μια συνομιλία) σε κλίμακα 1-4. 4 = Το ‘χεις! 3 = Σχεδόν το ‘χεις. 2 = Χρειάζεσαι δουλειά. 1 = Χρειάζεσαι πολλή δουλειά. 
 • Τέσσερις γωνίες: Ο δάσκαλος κάνει μια ερώτηση και δίνει 4 επιλογές. Οι μαθητές επιλέγουν μια απάντηση πηγαίνοντας σε διαφορετικές γωνιές του δωματίου. Αυτό θα βοηθήσει τον δάσκαλο να καθορίσει ποιες έννοιες είναι οι πιο δύσκολες για την τάξη. 
 • Κάρτες για σειροθέτηση ιστορίας: Δώστε στους μαθητές αποσπάσματα από προτάσεις και ζητήστε τους να βάλουν όλες τις λέξεις σε προτάσεις ώστε να βγαίνει νόημα. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να γίνει ατομικά ή σε ζευγάρια. 
 • Μικρά κουίζ: Δώστε στους μαθητές πολλά κουίζ που έχουν την ίδια μορφή με το τεστ, ώστε να μπορούν να ελέγξουν τις γνώσεις τους. 
 • Χιονοπόλεμος: Ζητήστε από κάθε μαθητή να γράψει μια ερώτηση ή μια πρόταση σε ένα κομμάτι χαρτί. Στη συνέχεια, όλοι πρέπει να τα τσαλακώσουν σε μορφή μπάλας, να μετρήσουν έως το τρία και να τα ρίξουν ο ένας στον άλλον. Όταν η «μάχη» τελειώσει, κάθε μαθητής πρέπει να πάρει ένα κομμάτι χαρτί από το έδαφος και είτε να απαντήσει στην ερώτηση είτε να συμπληρώσει την πρόταση. Συνδέστε αυτήν την εργασία με τον τρέχοντα μαθησιακό σας στόχο για να δώσετε στους μαθητές έναν διασκεδαστικό τρόπο να ελέγξουν το υλικό της τάξης. 
 • Μουσικές καρέκλες: Χρησιμοποιώντας τους ασπροπίνακες, ζητήστε από τους μαθητές να καθίσουν σε κύκλο. Στη συνέχεια, κάντε μια ερώτηση στους μαθητές ή ζητήστε τους να μεταφράσουν μια λέξη. Βάλτε μουσική και μόλις οι μαθητές έχουν έτοιμη την απάντηση, πρέπει να κρατήσουν τον πίνακα τους στον αέρα. Εάν έχουν λάθος απάντηση, πρέπει να τη διορθώσουν και να κρατήσουν ξανά τον πίνακα. Το τελευταίο άτομο που έχει τη σωστή απάντηση χάνει μια θέση στον κύκλο και ο κύκλος κλείνει αργά σε κάθε γύρο.

Παραπάνω μπορούμε να δούμε μερικές ενδεικτικές στρατηγικές χρήσιμες κατά τη διδασκαλία σχεδόν κάθε γλώσσας. Εξαρτάται από εσάς και το κοινό σας ποιες θα χρησιμοποιήσετε. Ορισμένες από αυτές μπορεί να φαίνονται παιδαριώδεις και πιθανώς να αγνοούνται από το ακροατήριό σας.

Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα:

Στο τέλος αυτού του φύλλου πρακτικής, θα είστε σε θέση να:

 • Μια ερώτηση πριν την έξοδο (Κάρτα εξόδου): Διαπιστώστε εάν το μάθημα ήταν επιτυχές ζητώντας από τους μαθητές να απαντήσουν γρήγορα μια ερώτηση κατά την έξοδο από την τάξη.
 • Σταμάτα/Συνέχισε: Δώστε σε κάθε μαθητή μια κάρτα με τη λέξη «Σταμάτα» από τη μία πλευρά και τη λέξη «Συνέχισε» από την άλλη. Καθώς οι μαθητές μαθαίνουν μια νέα έννοια, μπορούν να γυρίσουν την κάρτα δείχνοντας την πλευρά με τη λέξη «Σταμάτα» όταν χρειάζονται περισσότερες εξηγήσεις.
 • Ασπροπίνακες: Οι μαθητές εξασκούνται γράφοντας σε έναν μικρό ασπροπίνακα και στη συνέχεια σηκώνουν τους πίνακες τους και συγκρίνουν τις απαντήσεις τους με την απάντηση του δασκάλου. Αυτή η στρατηγική είναι ιδανική για ορθογραφία, λεξιλόγιο, κλίση ρήματος κ.λπ. Εναλλακτική πρόταση: Οι μαθητές εξασκούνται σε ζευγάρια με εκπαιδευτικές κάρτες.

Πηγές για διαμορφωτική αξιολόγηση (όχι στη Γ2)

 • Barbosa, M., & Beserra, L. (2015). Formative Assessment in the Foreign Language Classroom. BELT – Brazilian English Language Teaching Journal, 6, 100. https://doi.org/10.15448/2178-3640.2015.1.20200
 • Fishell, E., Lawrence, A., & Nelson, V (2011). Formative Assessment in the Foreign Language Classroom, IWLA Conference.
 • Scriven, M., (1967). The methodology of evaluation. In R.W Tyler, R.M., Gagne., & Scriven, M (Eds.), Perspectives of curriculum evaluation, 39-83. Chicago, IL Rand McNally.

Επιπλέον Πηγές

Παρόλο που υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ της Διαμορφωτικής Αξιολόγησης σε μια τοπική γλώσσα και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της ξένης γλώσσας, υπάρχουν ορισμένα βιβλία που μπορούν να σας δώσουν ιδέες για στρατηγικές: