Κλασικά Ευρωπαικά Κείμενα

προσαρμοσμένα για ενήλικες μαθητευόμενους

Το Bibliodos στοχεύει στο να προσφέρει προσαρμοσμένα και προσβάσιμα αναγνώσματα, συνδυάζοντας την εκμάθηση γλωσσών με την προώθηση της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και κληρονομιάς
Διαθέσιμα σύντομα
Ο Φιλαρά-κος

Προσαρμοσμένο
Μυθιστόρημα του Γκυ ντε Μωπασσάν

Διαθέσιμα σύντομα
Ο Φιλαρά-κος

Προσαρμοσμένο
Μυθιστόρημα του Γκυ ντε Μωπασσάν

Μια Ευρωπαϊκή Συνεργασία