Κλασικά Ευρωπαικά Κείμενα

προσαρμοσμένα για ενήλικες μαθητευόμενους

Το Bibliodos στοχεύει στο να προσφέρει προσαρμοσμένα και προσβάσιμα αναγνώσματα, συνδυάζοντας την εκμάθηση γλωσσών με την προώθηση της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και κληρονομιάς

ΝΈΟΣ

Ο Φιλαρά-κος

Προσαρμοσμένο
Μυθιστόρημα του Γκυ ντε Μωπασσάν

ΝΈΟΣ

Ο Φιλαρά-κος

Προσαρμοσμένο
Μυθιστόρημα του Γκυ ντε Μωπασσάν

Μια Ευρωπαϊκή Συνεργασία