<< Επιστροφή στη σελίδα ebook

Επίπεδο 1

Το θυσαυροφυλάκιο της μαντάμ Ιμπέρτ

Διασκευή του διηγήματος του Μωρίς Λεμπλάν

Το γραφείο μου.
“Αλλά!”
Μία ιστορία.
Λουπέν.
Ιμπέρτ.
Ένα βράδυ.
Η οδός.
Επίθεση!
Σώζει.
Αρσέν Λουπέν.
Προσκαλεί.