<< Επιστροφή στη σελίδα ebook

Επίπεδο 3

Ο Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας

Ένας από τους δώδεκα κόπους του Ηρακλή

Ο Ηρακλής φτιάχνει ένα ρόπαλο από ελιά.
Χτυπάει το λιοντάρι με το ρόπαλο.
Το λιοντάρι κρύβεται στη σπηλιά.
Ο Ηρακλής κλείνει τη μία είσοδο με πέτρες και μπαίνει από την άλλη.
Ο Ηρακλής το σκοτώνει και παίρνει το δέρμα του.
Το φοράει και επιστρέφει στις Μυκήνες.
Τέλος