<< Επιστροφή στη σελίδα ebook

Επίπεδο 3

Ο Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας

Ένας από τους δώδεκα κόπους του Ηρακλή

Πρώτος άθλος του Ηρακλή, να σκοτώσει το λιοντάρι της Νεµέας.
Το λιοντάρι είναι μεγάλο με σκληρό δέρμα.
Η φωλιά του είναι σε μια σπηλιά με δύο εισόδους.
Το λιοντάρι τρώει ζώα.
Τρώει και ανθρώπους.
Οι κάτοικοι είναι λυπημένοι.