<< Επιστροφή στη σελίδα ebook

Επίπεδο 1

Ο λαγός και η χελώνα

μύθους του Αισώπου

Άνοιξη
Λαγός και Χελώνα
Γελάει πιο αργά
Απαντά Αγώνας; Γελά σοβαρά
Δέχεται Αρχικό και τελικό σημείο
Όλα τα ζώα
Ο αγώνας ξεκινά
Η χελώνα ξεκινά