Το Πρόγραμμα

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι οργανισμοί κατάρτισης γλωσσών καλωσορίζουν τώρα μετανάστες που μπορεί να έχουν λάβει ορισμένη ή και μηδαμινή εκπαίδευση από τη χώρα καταγωγής τους. Μαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν κατά τη διάρκεια της ενηλικίωσης στη γλώσσα της χώρας υποδοχής τους … Αυτό συνεπάγεται πως πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν για πολλές ώρες εκπαίδευση έτσι ώστε να αποκτήσουν αυτές τις βασικές δεξιότητες.

Το Bibliodos (πρόγραμμα 2020-2021) στοχεύει στη πρόταση μιας προσαρμοσμένης ανάγνωσης, συνδέοντας την εκμάθηση μιας γλώσσας με την προώθηση της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και κληρονομιάς.
Αυτή η προσφορά στοχεύει στο να είναι καθολική, με την έννοια ότι την χτίζουμε έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με ελάχιστες γνώσεις σε επίπεδο λεξιλογίου (μετανάστες και ενήλικες με ελάχιστη εκπαίδευση, ειδικευμένοι, άτομα με αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες).

Η μελλοντική συλλογή θα αποτελείται από ειδικά προσαρμοσμένα αναγνώσματα:

  • κινούμενα εικονογραφημένα ηλ. βιβλία, με διαφορετικά επίπεδα ανάγνωσης
  • ηχητικά βιβλία για άτομα με προβλήματα όρασης
  • βιβλία προσαρμοσμένα στη νοηματική γλώσσα
Προκειμένου οι εκπαιδευτές να μπορούν να προσαρμόσουν αυτά τα ηλεκτρονικά βιβλία στις δικές τους ανάγκες – τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για άτομα με ελάχιστη ή καθόλου προηγούμενη εμπειρία στον τομέα αυτό ώστε να μπορούν να τα ενσωματώσουν στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα – θα διαθέσουμε τους σχετικούς Παιδαγωγικούς Φακέλους.

Επιπλέον, αυτό το πρόγραμμα έχει ως κύριο στόχο να παρέχει μια πλατφόρμα η οποία θα επιτρέπει τη δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Αυτό το έργο φέρνει μαζί 6 ευρωπαίους εταίρους:

  • Les Apprimeurs (συντονιστής), μια γαλλική εταιρία ψηφιακών εφαρμογών που ειδικεύεται στην εφαρμογή καινοτόμων λύσεων που προωθούν την πρόσβαση σε θεμελιώδεις γνώσεις
  • Langues Plurielles, ένας οργανισμός κατάρτισης γαλλικής γλώσσας που συνεργάζεται ιδιαίτερα με αιτούντες ασύλου και πρόσφυγες με ελάχιστη εκπαίδευση
  • Το Ινστιτούτο Κωφών στο Τορίνο, συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με κωφούς μετανάστες
  • Citizens in Power, ένας κυπριακός οργανισμός που συνεργάζεται με μετανάστες
  • MYARTIST, μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που εργάζεται με μετανάστες και άστεγους
  • LogoPsyCom, βελγική εταιρεία που ειδικεύεται στις μαθησιακές δυσκολίες
Το Bibliodos χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus +.
Όλο το περιεχόμενο που παράγεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο.

Αριθμός έργου: 2019-1-FR01-KA204-063101

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο θα βρείτε στη λευκή βίβλο που διατίθεται σε 4 γλώσσες.

 

Συνδεδεμένα έργα