<< Επιστροφή στη σελίδα ebook

Επίπεδο 1

Το θυσαυροφυλάκιο της μαντάμ Ιμπέρτ

Διασκευή του διηγήματος του Μωρίς Λεμπλάν

 
2ος όροφος.
Σύμπτωση?
Μόνος.
Ανοίγει.
Αυτός αποτυχαίνει.
Σωλήνας.
Τώρα.
Αυτός παρατηρεί.
Σπάνια.
“Κύριε”.
“Κύριε”.
Αυθεντικός!
“Κύριε”.
Σχέδιο.
Δράση.