<< Επιστροφή στη σελίδα ebook

Επίπεδο 2

Ο λαγός και η χελώνα

μύθους του Αισώπου

Είναι άνοιξη
Ένας λαγός είναι έξω.
Αυτός βλέπει μια χελώνα. 
Ο λαγός γελά και της λέει.
Εσύ είσαι αργή. 
Η χελώνα απαντά.
Θέλεις να κάνουμε αγώνα δρόμου;
Ο λαγός γελά.
Η χελώνα είναι σοβαρή.
Ο λαγός δέχεται την πρόκληση.
Η αλεπού ορίζει τα σημεία της αρχής και του τέλους.
Όλα τα ζώα περιμένουν τον αγώνα.
Ο αγώνας αρχίζει.
Η χελώνα ξεκινά.