<< Επιστροφή στη σελίδα ebook

Επίπεδο 1

Ο Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας

Ένας από τους δώδεκα κόπους του Ηρακλή

 
Ηρακλής.
Λιοντάρι.
Σπηλιά.
Επίθεση
Επίθεση
Επίθεση.