<< Επιστροφή στη σελίδα του ηλ. Βιβλίου

1ο επίπεδο

Ο βάτραχος που θέλει να γίνει μεγάλος όσο το βόδι

Διασκευή του μύθου του Jean de La Fontaine

Ένας βάτραχος

Ένα βόδι

Μεγαλύτερος

Μεγάλος

Μικρός

Μεγαλύτερος

Μεγαλύτερος

Να γίνει μεγάλος,

Σαν το βόδι.

Ανόητος

Μεγαλύτερος

Μεγαλύτερος

Μεγαλύτερος

Κοίτα

Είναι αρκετό αυτό;

Όχι, όχι

Και τώρα;

Όχι

Και τώρα;

Μεγαλύτερος

Μεγαλύτερος

Όχι

Και τώρα;

Μεγαλύτερος

Μεγαλύτερος

Μεγαλύτερος

Μεγαλύτερος

Μεγαλύτερος

Μεγαλύτερος

Μεγαλύτερος

Άρα

Μεγαλύτερος

Σημαντικός