<< Επιστροφή στη σελίδα ebook

Επίπεδο 1

Ο λαγός και η χελώνα

μύθους του Αισώπου

 
Ο λαγός κοιμάται
Η χελώνα συνεχίζει ο Λαγός ξυπνά
Δεν βλέπει τη χελώνα
Ο Λαγός ξεκινά η Χελώνα δεν είναι πουθενά ο Λαγός φτάνει στο τέρμα
Η Χελώνα περιμένει η Χελώνα νίκησε
Αλήθεια Αλαζονεία
Τέλος