<< Επιστροφή στη σελίδα ebook

Επίπεδο 3

Δούρειος ίππος

Ο Δούρειος orseππος μπορεί να βρεθεί σε ένα ρωμαϊκό ποίημα του Βιργίλιου που ονομάζεται Αινειάδα

Οι Αχαιοί πολεμάνε τους Τρώες στα αρχαιά χρόνια.
Τα τείχη της Τροίας είναι πολύ ψηλά.
Οι Αχαιοί ετοιμάζουν ένα ξύλινο άλογο.
Οι Αχαιοί μπαίνουν μέσα στο ξύλινο άλογο.
Οι Τρώες νομίζουν ότι είναι δώρο.
Οι Τρώες φέρνουν το ξύλινο άλογο μέσα στην πόλη.
Οι Τρώες πηγαίνουν για ύπνο.
Οι Αχαιοί βγαίνουν από το άλογο και τους σκοτώνουν.
Κάποια δώρα είναι παγίδα.
Τέλος