Το έργο

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι οργανισμοί κατάρτισης γλωσσών καλωσορίζουν τώρα μετανάστες που μπορεί να έχουν λάβει ορισμένη ή και μηδαμινή εκπαίδευση από τη χώρα καταγωγής τους. Μαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν κατά τη διάρκεια της ενηλικίωσης στη γλώσσα της χώρας υποδοχής τους … Αυτό συνεπάγεται: να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν για πολλές ώρες εκπαίδευση ούτως ώστε να αποκτήσουν αυτές τις βασικές δεξιότητες.

“Το Bibliodos (έργο 2020-2021) προτείνει μια προσαρμοσμένη ανάγνωση, συνδέοντας την εκμάθηση μιας γλώσσας με την προώθηση της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και κληρονομιάς. Αυτή η προσφορά στοχεύει στο να είναι καθολική, με την έννοια ότι την χτίζουμε έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με μηδαμινές γνώσεις σε επίπεδο λεξιλογίου (μετανάστες και ενήλικες με ελάχιστη εκπαίδευση: ή και προσοντούχα άτομα με αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες).

Η μελλοντική συλλογή θα αποτελείται από ειδικά σχεδιασμένα αναγνώσματα:

  • κινούμενα εικονογραφημένα ηλ. βιβλία, με διαφορετικά επίπεδα ανάγνωσης
  • ηχητικά βιβλία για άτομα με προβλήματα όρασης
  • βιβλία προσαρμοσμένα στη νοηματική γλώσσα”
Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να προσαρμόσουν τα ηλ. βιβλία στις δικές τους ανάγκες, ειδικοί παιδαγωγικού φάκελοι έχουν δημιουργηθεί και θα είναι διαθέσιμοι. Οι παιδαγωγικοί αυτοί φάκελοι έχουν σχεδιαστεί ειδικά για άτομα με ελάχιστη ή καθόλου προηγούμενη εμπειρία στον τομέα αυτό ούτως ώστε να μπορούν να ενσωματώσουν πλήρως τα ηλ. βιβλία στα μαθήματά τους

Επιπλέον, αυτό το έργο έχει ως κύριο στόχο να παράσχει μια πλατφόρμα η οποία θα επιτρέπει τη δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

“Αυτό το έργο φέρνει μαζί 6 ευρωπαίους εταίρους:

  • Les Apprimeurs (συντονιστής), μια γαλλική ψηφιακή εταιρεία που ειδικεύεται στην εφαρμογή καινοτόμων λύσεων που προωθούν την πρόσβαση σε θεμελιώδεις γνώσεις
  • Langues Plurielles, ένας οργανισμός κατάρτισης γαλλικής γλώσσας που συνεργάζεται ιδιαίτερα με αιτούντες ασύλου και πρόσφυγες με ελάχιστη εκπαίδευση
  • Το Ινστιτούτο Κωφών στο Τορίνο, συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με κωφούς μετανάστες
  • Citizens in Power, ένας κυπριακός οργανισμός που συνεργάζεται με μετανάστες
  • MYARTIST, ελληνική εταιρεία που εργάζεται με μετανάστες και άστεγους
  • LogoPsyCom, βελγική εταιρεία που ειδικεύεται στις μαθησιακές δυσκολίες”
“Το Bibliodos χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus +.
Όλο το περιεχόμενο που παράγεται κατά τη διάρκεια του έργου θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο. “