Πρακτικοί Οδηγοί

Τα Ελληνικά ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα.
Επίπεδο A1

45 λεπτά έως 1 ώρα | Απευθύνεται στον Εκπαιδευτικό

Πίνακας Περιεχομένων

Στόχος: Το παρόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατευθυντήρια γραμμή για το τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα μάθημα Ελληνικών σε διδάσκοντες των Ελληνικών ως Δεύτερη/ Ξένη Γλώσσα στο Επίπεδο Α1. Περιέχει γενικές οδηγίες και συνδέσμους, πηγές, από τις οποίες ο εκπαιδευτικός μπορεί να αντλήσει πληροφορίες και καθαυτό υλικό.

Λέξεις Κλειδί: Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο, Γλωσσομάθεια, επίπεδο Α1

Προαπαιτούμενες Γνώσεις: Οι εκπαιδευόμενοι δεν προαπαιτείτε να έχουν άλλες γνώσεις επί της ίδιας της Γλώσσας αφού το Α1 αποτελεί το πρώτο επίπεδο γλωσσομάθειας στα Ελληνικά αλλά και στις πλείστες Ευρωπαϊκές Γλώσσες. θεωρείται Στοιχειώδες Επίπεδο / Breakthrough.

Εισαγωγή

Καλό θα ήταν όμως να βεβαιωθείτε γενικά για το επίπεδο γραμματισμού των εκπαιδευομένων κάνοντας τους μια προσωπική συνέντευξη προφορικά ή βάζοντας τους ίδιους (ή τους κηδεμόνες) τους αν πρόκειται για μικρά παιδιά ή άτομα με μη κοινή γλώσσα επικοινωνίας με εσάς στο σύνδεσμο http://newarrivals.segfl.org.uk . Ο σύνδεσμος παραπέμπει σε ερωτηματολόγιο του South East Grid for Learning, Online background collation tool for new arrivals. Επίσης, καλό είναι να είμαστε βέβαιοι για το επίπεδο Γλωσσομάθειας των εκπαιδευομένων μέσω του ΚΕΠΑ (Κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες) http://www.greek-language.gr/certification/node/63.html.

Αξιολόγηση του επιπέδου αλφαβητισμού και της γλώσσας

Καλό θα ήταν πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από το έτοιμο υλικό της BIBLIODOS ή πριν επιχειρήσετε να δημιουργήσετε το δικό σας, να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πώς να αξιολογήσετε το μορφωτικό και γλωσσικό επίπεδο του ακροατηρίου σας. Μπορείτε να συμβουλευτείτε το πλέγμα αυτοαξιολόγησης που θα βρείτε μέσω της ιστοσελίδας https://rm.coe.int/16802fc1bf σελ. 26-27 του ΚΕΠΑ για τα επίπεδα ανάγνωσης, ακρόασης, ομιλίας και γραφής της γλωσσικής κατάκτησης. Βασίζεται στα έξι κοινά ευρωπαϊκά επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους μαθητές να σκιαγραφήσουν τις κύριες γλωσσικές τους δεξιότητες και να αποφασίσουν σε ποιο επίπεδο θα μπορούσαν να ενταχθούν. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν επίσης να συμπληρώσουν το δωρεάν ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει κυρίως ερωτήσεις γραμματικής και λεξιλογίου για να αποφασίσουν για το επίπεδο της γλωσσικής τους επάρκειας. Για το επίπεδο γραμματισμού των εκπαιδευομένων μπορείτε να ξεκινήσετε με προφορική συνέντευξη, αν είναι δυνατόν, για να αναγνωρίσετε το ιστορικό τους.

Επίπεδα αγγλικής γλώσσας

 • Αναγνώριση / διάγνωση των αναγκών των εκπαιδευομένων.
 • Καθορισμό των στόχων του μαθήματος
 • Τον προσδιορισμό του περιεχομένου
 • Επιλογή ή δημιουργία υλικού
 • Για τις μεθόδους διδασκαλίας και εκμάθησης που θα χρησιμοποιήσουμε
 • Αποτίμηση, έλεγχο και αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας

 http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/epipeda_cef.pdf

Εξέταση σύμφωνα με το ΚΕΠΑ υπάρχει μόνο από το Α2 επίπεδο και έπειτα. Για περισσότερες πληροφορίες επι της εξεταστικής ύλης και δειγμάτων μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: http://www.moec.gov.cy/ypexams/exams/pistopoiisi-vasikis-gnosis-ellinikis-glossas-a2.html

Α1- Βασικός Χρήστης/ Ανακάλυψη: Σε αυτό το επίπεδο, μπορεί κανείς να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει οικείες καθημερινές εκφράσεις και πολύ βασικές φράσεις που αποσκοπούν στην ικανοποίηση αναγκών συγκεκριμένου τύπου. Μπορεί να συστήσει τον εαυτό του και τους άλλους και μπορεί να κάνει και να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με προσωπικά στοιχεία, όπως το πού ζει, τους ανθρώπους που γνωρίζει και τα πράγματα που έχει. Μπορεί να αλληλεπιδράσει με απλό τρόπο εφόσον ο άλλος μιλάει αργά και καθαρά και είναι έτοιμος να βοηθήσει ( https://rm.coe.int/16802fc1bf σελ.24 )

Το επίπεδο Α1- Βασικός Χρήστης/ Ανακάλυψη υποδιαιρείται σε περισσότερα επίπεδα. Το BIBLIODOS βασίζεται σε αυτά τα υποεπίπεδα για τη δημιουργία των ηλεκτρονικών βιβλίων. Πιο συγκεκριμένα: 

 • Επίπεδο 1 του BIBLIODOS = A1 βάσει του CEFR
 • Επίπεδο 2 του BIBLIODOS = A1.1 βάσει του CEFR
 • Επίπεδο 3 του BIBLIODOS = A1 βάσει του CEFR

Είναι χρήσιμο να διευκρινίσουμε τι περιλαμβάνει το κάθε επίπεδο.

Επίπεδο 1 του BIBLIODOS (αντιστοιχεί στο


Αυτό το επίπεδο ανάγνωσης αποτελείται από
οπτικά στοιχεία, ορισμένα γραπτά δεδομένα και ηχητικά στοιχεία κατάλληλα για τους αναγνώστες του επιπέδου <A1.1.

Αυτό το επίπεδο περιλαμβάνει ελάχιστο ή καθόλου γραπτό περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να είναι:

 • κρυπτογραφημένες πληροφορίες όπως είναι οι ημερομηνίες

 • μία ή δύο πολύ απλές λέξεις που μπορούν να κάνουν πιο ενδιαφέρουσα την ιστορία

 • λίγες λέξεις που είναι γενικά αναγνωρίσιμες καθώς οι αναγνώστες τις έχουν συναντήσει στην καθημερινότητά τους.

Δεδομένης της ασυμφωνίας μεταξύ της δικής μας εποχής και των εποχών των προσαρμοσμένων έργων, δεν θα υπάρχουν πολλές από αυτές. Ωστόσο, θα μπορούσαν να είναι πολύ γνωστά ονόματα τόπων όπως το “Παρίσι” στον Φιλαράκο ή λέξεις που εμφανίζονται πολλές φορές στην ιστορία, εφόσον δεν είναι ούτε πολύ μεγάλες ούτε πολύ σύνθετες για να αναγνωριστούν (δηλαδή να φωτογραφηθούν νοητικά) όπως είναι τα ονόματα ή επώνυμα γνωστών προσωπικοτήτων, οι ονομασίες γνωστών τοποθεσιών και τα σχετικά.

Η ανάγνωση μπορεί να γίνει με ή χωρίς τον ήχο του κειμένου αναφοράς. Οι αναγνώστες θα πρέπει να κάνουν κλικ για να ακούσουν τον ήχο. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την τοπική προφορά και να εξασκηθούν στην ακρόαση, ενώ παράλληλα έρχονται σε επαφή με σημαντική ευρωπαϊκή λογοτεχνία.

Επίπεδο 2 του BIBLIODOS (αντιστοιχεί στο A1.1 Επίπεδο CEFR):

Αυτό το επίπεδο ανάγνωσης αποτελείται από οπτικά στοιχεία, ορισμένα γραπτά δεδομένα και ηχητικά στοιχεία, τα οποία επιτρέπουν τη νοητική σύνδεση του προφορικού και γραπτού υλικού και τον καλύτερο καταμερισμό του ήχου.

Σε αυτό το επίπεδο, οι αναγνώστες θεωρούνται ικανοί να διαβάσουν:

 • πολύ απλές και απλές λέξεις χωρίς δυσκολία,

 • σχετικά σύνθετες λέξεις, που αναφέρονται σε μια οικεία και προσβάσιμη πραγματικότητα (σαφείς, εύκολες στην κατανόηση εφόσον επεξηγηθούν ή αναγνωρίσιμες όταν συνδεθούν νοητικά με ένα οπτικό στοιχείο)

 • απλές και απομονωμένες προτάσεις στον ενεστώτα στις οποίες το υποκείμενο της ενέργειας είναι ευδιάκριτο.

Επίπεδο 3 του BIBLIODOS (αντιστοιχεί στο A1 Επίπεδο CEFR):

Αυτό το επίπεδο ανάγνωσης αποτελείται από οπτικά στοιχεία, ένα κείμενο και την ηχητική εκδοχή του κειμένου αυτού.

Σε αυτό το επίπεδο ανάγνωσης, οι αναγνώστες μπορούν να διαβάσουν ένα πολύ απλό σύντομο κείμενο σχετικά με μια οικεία και προσβάσιμη πραγματικότητα (σαφές, εύκολο στην κατανόηση εφόσον επεξηγηθεί ή αναγνωρίσιμο όταν συνδεθεί νοητικά με ένα οπτικό στοιχείο).

Δεδομένου ότι τα επιλεγμένα λογοτεχνικά κείμενα δεν έχουν σχεδόν καμία σχέση με την υπάρχουσα πραγματικότητα των αναγνωστών, οι προσαρμογές θα είναι αναγκαστικά κάπως πιο δύσκολες από το γραπτό λόγο που συνήθως συναντάται στο επίπεδο Α1. Το κείμενο που συνιστάται για αυτό το επίπεδο ανάγνωσης δεν πρέπει να παρέχεται ενιαία και βρίσκονται το πολύ 2 με 3 προτάσεις στην ίδια “σελίδα”. Θα είναι σημαντικό να γίνεται εναλλαγή μεταξύ “σελίδων” με μία λέξη και άλλες με 1 ή 2 προτάσεις.

Πιο συγκεκριμένα για τα Ελληνικά ως Δεύτερη/ ξένη Γλώσσα:

Α1- Βασικός χρήστης: Μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις που του είναι οικείες και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. Μπορεί να συστηθεί και να συστήσει άλλους και μπορεί να ρωτήσει και να απαντήσει ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού μένει, τα άτομα που γνωρίζει και τα πράγματα που κατέχει. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με απλό τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής του μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει (http://www.greeklanguage.gr/certification/sites/greeklanguage.gr.certification/files/CommonLevelmatching_0.pdf)

Επειδή δεν είναι όλο το υλικό που μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο σχετικό και χρήσιμο αλλά και επειδή πρέπει να είστε βέβαιοι για το υλικό που φτιάχνετε εσείς είναι το κατάλληλο για κάθε επίπεδο, συμβουλευτείτε το έντυπο

http://www.greeklanguage.gr/certification/sites/greeklanguage.gr.certification/files/grammar.pdf με τα ενδεικτικά περιεχόμενα για το Ονοματικό και Ρηματικό Σύστημα καθώς και για τα Άκλιτα Μέρη του Λόγου.

Διαμορφωτική αξιολόγηση

Στα πλαίσια αυτό αξιολόγησης κατάγραψε (εναλλακτικά μίλησε σε ένα τρίτο πρόσωπο) για τρία λεπτά όσα έμαθες από αυτό το ‘Πρακτικό Φύλλο’ συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων πληροφορίες όπως πχ ποιος ήταν ο σκοπός του, γιατί είναι χρήσιμο, 1-2 πηγές που βρήκες τις πιο χρήσιμες και πώς θα το χρησιμοποιήσεις στην τάξη, σε ποια πλαίσια και πότε.

Επιθυμητό Αποτέλεσμα

Στο τέλος αυτού του φύλλου πρακτικής, θα είστε σε θέση να:

 • Γνωρίζεται βασικές ιστοσελίδες/πηγές από τις οποίες μπορείτε να ανακτήσετε πληροφορίες για τον καθορισμό του γλωσσικού επιπέδου των μαθητών,
 • Τι περιλαμβάνουν τα επίπεδο 1-3 του BIBLIODOS
 • Ποια αναγνωστική ικανότητα έχει ο μαθητής στα επίπεδα

Επιπλέον Πηγές

Επίπεδο Γλωσσομάθειας:

Εκπαιδευτικό Υλικό για παιδιά και ενήλικες:

Φράσεις ειδικά για το επίπεδο Α1 (επιλέξτε από τα φίλτρα):

Φράσεις συγκεκριμένες για το επίπεδο Α1 (επιλέξτε από φίλτρα):

Ιστοσελίδα με πολλούς διαφορετικούς πόρους για την εκμάθηση όλων των πτυχών της αγγλικής γλώσσας (θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα παραδείγματα για τους εκπαιδευτικούς):