Πρακτικοί Οδηγοί

Δημιουργική φάση: ευαίσθητη επιστροφή στην ανάγνωση
"Η πτώση του οίκου των Άσερ": φύλλα διδασκαλίας και εκμάθησης

30 λεπτά | Φύλλο εκμάθησης, Διδακτικός οδηγός

Πίνακας Περιεχομένων

Διδακτικός οδηγός:”Η πτώση του οίκου των Άσερ”

βήμα 1Αυτή η δραστηριότητα δίνει σε κάθε μαθητή τη δυνατότητα να:

  • διαβάσει για δεύτερη φορά ολόκληρο το ηλεκτρονικό βιβλίο και να το δει από μια πιο ευαίσθητη πλευρά
  • ελέγξει τι κατάφερε μέχρι τώρα ή δεν κατάλαβε
  • ταυτιστεί και να αφομοιώσει την ιστορία

βήμα 2


Ποιο ήταν το καλύτερο κομμάτι της ιστορίας;

  • Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, για να εξασκήσουν οι μαθητές την ομιλία μπροστά σε κοινό, βεβαιωθείτε ότι όλοι δίνουν προσοχή στον μαθητή που μιλά και διασφαλίστε ότι κάθε μαθητής θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει ελεύθερα τουλάχιστον μία φορά.
  • Ενθαρρύνετε την αλληλεπίδραση μεταξύ τους χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα τις λέξεις “περισσότερο” και “λιγότερο”, ώστε να κατανοήσουν από μόνοι τους τον υπερθετικό βαθμό. Ποιο είναι το καλύτερο σημείο της ιστορίας; Ποιό είναι το πιο στενάχωρο; Το πιο τρομακτικό; Ποιο σημείο σας άρεσε λιγότερο κλπ.)

βήμα 3


Σχεδιάστε το αγαπημένο σας κομμάτι της ιστορίας.

Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει στο να κάνει τους μαθητές να εκφράσουν τα συναισθήματά τους για την κορύφωση της ιστορίας. Χωρίς τη χρήση της λέξης «κορύφωση» μπορείτε να μιλήσετε για «στιγμές-κλειδιά» και να τους κάνετε να θυμηθούν τα συναισθήματα που ένιωσαν και εξέφρασαν κατά τις προηγούμενες δραστηριότητες.

βήμα 4


Στήστε μια έκθεση.

Αφού παρουσιάσουν τις ζωγραφιές τους, αφήστε χρόνο στην ομάδα να μετακινηθεί από τη μια ζωγραφιά στην άλλη, έτσι ώστε να μπορέσουν να αλληλοεπιδράσουν ελεύθερα μεταξύ τους. Παρεμβείτε μόνο αν είναι πολύ επιφυλακτικοί για να μιλήσουν, χρησιμοποιώντας ανοιχτές ερωτήσεις για να προκαλέσετε αντιδράσεις και ανταλλαγές απόψεων.

βήμα 5


Δείτε τα σχέδια της ομάδας. Πώς σας κάνουν να αισθάνεστε;

Αυτή η δραστηριότητα τους επιτρέπει να πάρουν μια γενική ιδέα για τα συναισθήματα που προκαλούν οι ζωγραφιές, είτε υπάρχει ομοφωνία είτε διαφορετικές αντιδράσεις. Ανάλογα με το επίπεδο τους, μπορείτε να παρουσιάσετε εκφράσεις όπως “κι εγώ το ίδιο”, “κι εσύ”.

Κατεβάστε τα φύλλα εκμάθησης και διδασκαλίας