Παιδαγωγικοί Φάκελοι

Προκειμένου να δοθεί στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα να ενσωματώσουν την ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων στην παιδαγωγική τους πορεία, κάθε ηλ.βιβλίο θα συνοδεύεται από το παιδαγωγικό του φάκελο του που θα έχει ως στόχο:

  • για να βάλει σε ένα πλαίσιο το έργο, (κείμενο, συγγραφέας, πεδίο …)
  • να αξηγήσει τις εικονογραφήσεις και πιθανώς τις μουσικές επιλογές
  • να αναφερθεί στα πρωτότυπα έργα (και έτσι να συμμετάσχει στην ανάδειξη της ευρωπαϊκής κληρονομιάς
  • να προτείνει τρόπους αξιοποίησης του θέματος του έργου, ιδίως με σχετικό περιεχόμενο.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Η σελίδα που ζητήσατε δε βρέθηκε. Προσπαθήστε να βελτιώσετε την αναζήτησή σας, ή χρησιμοποιήστε το μενού από πάνω για να εντοπίσετε την ανάρτηση.