Οροι χρήσης

Δωρεάν πηγές για μη εμπορική χρήση.

Όλες οι πηγές του Bibliodos δημοσιεύονται με την άδεια του Creative Commons: Attribution, Non-Commercial και Share sama 4.0. Έτσι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις πηγές (ηλ. βιβλία, κείμενα, εικόνες, βίντεο κ.λ.π) δημιουργήθηκε από την ομάδα του Bibliodos για τα δικά σας μαθήματα, εκπαιδεύσεις, συνέδρια, διατριβές κ.λ.π., αρκεί να αναφέρετε τις δικές μας πηγές ως την κύρια δική σας. Απαγορεύεται η χρήση των παραγόμενων για εμπορικούς σκοπούς (μεταπώληση ή τέλος εγγραφής) και εάν δημοσιεύσετε τις πηγές όπως είναι ή με τροποποίηση, πρέπει να γίνει υπό τις ίδιες συνθήκες.