Οροι χρήσης

Δωρεάν πηγές για μη εμπορική χρήση.

 

Όλες οι πηγές του Bibliodos δημοσιεύονται υπό της Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια Διανομή 4.0.

Licence Creative Commons

Έτσι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις πηγές (ηλ. βιβλία, κείμενα, εικόνες, βίντεο κ.λπ.) δημιουργήθηκε από την ομάδα του Bibliodos για τα δικά σας μαθήματα, εκπαιδεύσεις, συνέδρια, διατριβές κ.λπ., αρκεί να αναφέρετε τις δικές μας πηγές ως την κύρια δική σας.

Απαγορεύεται η χρήση των παραγόμενων για εμπορικούς σκοπούς (μεταπώληση ή τέλος εγγραφής) και εάν δημοσιεύσετε τις πηγές όπως είναι ή με τροποποίηση, πρέπει να γίνει υπό τις ίδιες συνθήκες.