Νομικές αναφορές

Δημοσίευση ιστότοπου

Ο ιστότοπος www.bibliodos.eu (εφεξής «ο ιστότοπος») δημοσιεύεται από το Les Apprimeurs – 3, rue de l’arrivée – 75015 Paris (Επίσημος αριθμός εγγραφής: 793 932 245 R.C.S Paris)

Το Bibliodos (2019-1-FR01-KA204-063101) είναι ένα έργο στρατηγικής εταιρικής σχέσης Erasmus + KA204 για την εκπαίδευση ενηλίκων που δημιουργήθηκε από διάφορους Ευρωπαίους εταίρους. Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η έκδοση είναι αποκλειστική ευθύνη του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέχονται σε αυτήν.

Η Les Apprimeurs είναι υπεύθυνη για τη δημοσίευσή του έργου.

Δημιουργία περιεχομένου ιστότοπου

Υπεύθυνος δημοσίευσης και διαχείρισης περιεχομένου για τον Ιστότοπο: Julie Guilleminot – Les Apprimeurs Σχεδιασμός και ανάπτυξη της πλατφόρμας: Les Apprimeurs Φιλοξενία Ιστού Ο ιστότοπος φιλοξενείται από 1 & 1 Internet SARL Διεύθυνση: 7, place de la Gare, 57200 Sarreguemines Cedex SIREN: RCS Sarreguemines B 431 303 775

 

Συλλογή δεδομένων

Οι πληροφορίες που συλλέγονται στον Ιστότοπο χρησιμοποιούνται κυρίως από τον Εκδότη για τη διαχείριση των σχέσεων με τον χρήστη της Ιστοσελίδας και μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή πληροφοριών σχετικά με νέα περιεχόμενα που δημοσιεύονται στην πλατφόρμα. Οι ανώνυμες στατιστικές χρήσης αποστέλλονται στις ευρωπαϊκές αρχές. Καταγράφεται στον λογαριασμό του χρήστη, καθώς και στα αρχεία του Εκδότη που δημιουργούνται από τον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τροποποιημένου γαλλικού νόμου 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 σχετικά με την προστασία δεδομένων, ενημερώνεστε ότι ο Εκδότης θα επεξεργάζεται αυτόματα τα προσωπικά σας δεδομένα, ειδικά όταν είστε συνδεδεμένοι στον Ιστότοπο ή σε περίπτωση συμπληρωμένων ηλεκτρονικών εντύπων από εσάς. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, ερώτησης, τροποποίησης και διαγραφής πληροφοριών που σας αφορούν ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με τον Εκδότη, είτε μέσω της Ιστοσελίδας στην ενότητα Επικοινωνία” είτε μέσω email στη διεύθυνση: contact@bibliodos.eu

 

Cookies

Ο Ιστότοπος μπορεί να συλλέγει αυτόματα τυπικές πληροφορίες, όπως εξατομικευμένα δεδομένα που επιτρέπουν στον Ιστότοπο να αναγνωρίζει τους επισκέπτες του. Όλες οι έμμεσα συλλεγόμενες πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την παρακολούθηση του όγκου, του τύπου και της διαμόρφωσης της κυκλοφορίας στον Ιστότοπο, προκειμένου να βελτιωθεί ο σχεδιασμός και η διάταξή του, για άλλους διοικητικούς και σχεδιαστικούς σκοπούς και, γενικότερα, για τη βελτίωση της υπηρεσίας που προσφέρουμε. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies στη συσκευή σας.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα περιεχόμενα διανέμονται με την άδεια Creative Commons: Attribution – NonCommercial – ShareAlike 4.0 International CC BY-NC-SA 4.0.

Εκτός αν οριστεί διαφορετικά, μπορείτε να:
Κοινοποιήσετε- αντιγράψετε και να αναδιανείμεται το υλικό σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή Προσαρμόσετε – αναμείξετε, μετασχηματίσετε και να αναπτύξετε το υλικό Ο δικαιούχος δεν μπορεί να ανακαλέσει αυτές τις ελευθερίες εφόσον ακολουθούνται οι ακόλουθοι όροι.

Υπό τους ακόλουθους όρους:
Απόδοση – Πρέπει να δώσετε την κατάλληλη πίστωση, να δώσετε έναν σύνδεσμο που να οδηγεί στην άδεια και να υποδείξετε εάν έχουν γίνει αλλαγές. Μπορείτε να το κάνετε με οποιονδήποτε εύλογο τρόπο, αλλά όχι με οποιονδήποτε τρόπο που να υποδηλώνει ότι ο δικαιοπάροχος εγκρίνει εσάς ή τη χρήση σας. ΜηΕμπορικό – Δεν επιτρέπεται η χρήση του υλικού για εμπορικούς σκοπούς. ΚοινήΧρήση – Εάν κάνετε ανάμιξη, μεταμορφώσετε ή αναδομήσετε το υλικό, πρέπει να δώσετε τη δημιουργία σας με την ίδια άδεια με την αρχική.

Υπερσύνδεσμοι

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους που οδηγούν σε άλλους ιστότοπους, που δημοσιεύονται και διαχειρίζονται από τρίτα μέρη, όχι από τον Εκδότη. Ο Εκδότης δε θα θεωρηθεί υπεύθυνος άμεσα ή έμμεσα εάν αυτοί οι ιστότοποι τρίτων δεν συμμορφώνονται με τις νομικές διατάξεις. Οι υπερσύνδεσμοι προς τον Ιστότοπο απαιτούν προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση από τον Εκδότη.