Εταίροι

Το πρόγραμμα BIBLIODOS αναπτύχθηκε από μια ευρωπαϊκή κοινοπραξία στο πλαίσιο ενός προγράμματος Erasmus + KA2 για την εκπαίδευση ενηλίκων με τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών από πέντε διαφορετικές χώρες (Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρο).

Les Apprimeurs

Γαλλία

Η Les Apprimeurs είναι μια γαλλική εταιρεία που ειδικεύεται στη δημιουργία εξατομικευμένων ψηφιακών εργαλείων για τους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της γενικής κατάρτισης.

Langues plurielles

Γαλλία

Το Langues Plurielles είναι ένας οργανισμός κατάρτισης γλωσσών, ανοιχτός στο επαγγελματικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η πεποίθησή μας είναι ότι η γνώση των γλωσσών, μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα και να αλληλεπιδράσουμε με τον κόσμο. Οι γλωσσικές ανάγκες είναι πολλαπλές, ειδικά για τους εργαζόμενους που δε ξέρουν καλά τη γαλλική γλώσσα, άτομα αναλφάβητα ή άτομα που εργάζονται σε διαφορετικά έθνη, ή ταξιδιώτες…
Για να ανταποκριθούμε σε αυτήν την ανάγκη, σχεδιάζουμε μαθήματα κατάρτισης με βάση τους στόχους, τις επιθυμίες και το υπόβαθρο κάθε εκπαιδευόμενου, με την επιθυμία να συν-κατασκευάσουμε με τους συνεργάτες ή / και τους πελάτες μας, πάνω απο όλα, ευχάριστο εκπαιδευτικό υλικό!

LogoPsyCom

Βέλγιο

Το LogoPsyCom είναι ένας βελγικός οργανισμός με εξειδίκευση σε συγκεκριμένες μαθησιακές διαταραχές (ΕΜΔ) που περιλαμβάνει δυσλεξία, δυσπραξία, δυσαριθμησία, κ.λπ. Όλοι μας οι λογοθεραπευτές, είναι ειδικοί στο θέμα και η εμπειρογνωμοσύνη τους ζητείται συχνά από διάφορα νοσοκομεία και πανεπιστημιακές κλινικές.

Istituto dei Sordi di Torino

Ιταλία

Το Istituto dei Sordi είναι ένα από τα παλαιότερα σχολεία για κωφούς στην Ιταλία. Ιδρύθηκε το 1814 και συνεργάζεται με περίπου 250 κωφούς μαθητές από το νηπιαγωγείο έως το πανεπιστήμιο.

MYARTIST

Ελλάδα

“Εμπνευσμένο από το άρθρο 27 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,” Όλοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν ελεύθερα στην πολιτιστική ζωή της κοινότητας, [και] να απολαμβάνουν τις τέχνες “, το MYARTIST είναι μια γέφυρα μεταξύ καλλιτεχνών και κοινωνίας.
Το MYARTIST είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, που ιδρύθηκε το 2018 και ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή/και στην επανένταξη περιθωριοποιημένων επαγγελμάτων, υπηρεσιών συμβουλευτικής αγωγής και καθοδήγησης, από μειονεκτούντες ομάδες και περιθωριοποιημένους καλλιτέχνες (άτομα με ειδικές ανάγκες, μακροχρόνια άνεργους, πρώην κρατούμενους κ.λπ.).
Το MYARTIST προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης, καθοδήγησης και συμβουλευτικής σε αποφοίτους από «σχολές τεχνών», καλώντας εταιρείες να «υιοθετήσουν» έναν καλλιτέχνη και να αναλάβουν τα λειτουργικά του έξοδα (προκειμένου να δημιουργήσουν είτε έναν πίνακα, ένα γλυπτό ή για να οργανώσουν μια φωτογραφική έκθεση, κ.ά.). Το MYARTIST φέρνει δημιουργικά ταλέντα σε επαφή με εταιρείες που θεωρούνται άριστες. Από τη συνέργεια μεταξύ της εταιρείας και του καλλιτέχνη, γεννιέται μια άνευ προηγουμένου συλλογή έργων τέχνης, μια εξαιρετική και καινοτόμος μαρτυρία μιας επιχειρηματικής ταυτότητας του καλλιτέχνη.
Με αυτόν τον τρόπο, το MYARTIST στοχεύει να εμπλέξει την τέχνη ως ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση του διαλόγου μεταξύ διαφορετικών λαών, πολιτισμών και παγκόσμιων απόψεων για να ενθαρρύνει την ανοχή και την αλληλεγγύη στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σχέσης μεταξύ του καλλιτέχνη και των πιο συναρπαστικών θεμάτων της εποχής μας.

Citizens In Power

Κύπροσ

Ο Citizens In Power (CIP) είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός από την Κύπρο που αντιμετωπίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ανθρώπων μέσω της συμμετοχής τους στην κοινωνική και αστική ζωή, παρέχοντας ταυτόχρονα καινοτόμο υλικό και δωρεάν εκπαιδεύσεις που σχετίζονται με μια ποικιλία τομέων, όπως η εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής εκπαίδευσης), η ένταξη περιθωριοποιημένων ατόμων, η επιχειρηματικότητα, ο πολιτισμός, η αγορά εργασίας και η διά βίου μάθηση.
Ο CIP στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας και της διά βίου μάθησης στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ο CIP έχει μια συνεχή συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια, σχολεία, ΜΚΟ και ερευνητικούς οργανισμούς για την ανάπτυξη παιδαγωγικού υλικού. Ο CIP διατηρεί ένα πολύτιμο δίκτυο επαγγελματιών εκπαιδευτών και εμπειρογνωμόνων με εμπειρία τόσο στην τυπική όσο και στη μη τυπική εκπαίδευση.