Πηγές

Για παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς

Με κοινό ενηλίκων μαθητών

Τι προσφέρουμε στους εκπαιδευτικούς

1. Προσφέρουμε προσαρμοσμένο και διαμορφωμένο αναγνωστικό υλικό για τους εκπαιδευόμενους

 

17 ηλ. βιβλία θα παραχθούν στο πλαίσιο του έργου, προσαρμοσμένα από έργα της κλασικής λογοτεχνίας και θα εμπλουτιστούν με πίνακες/έργα από την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Θέλουμε αυτά τα ηλεκτρονικά βιβλία να είναι όσο το δυνατόν πιο προσιτά σε άτομα με ελάχιστη ή καθόλου γνώση σε επίπεδο γραπτού λόγου (μετανάστες και ενήλικες με λίγη εκπαίδευση, ειδικευμένους, άτομα με αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες κ.λπ.).

Επομένως, έχουμε σχεδιάσει μια προοδευτική πορεία τριών σταδίων για να ανακαλύψουμε ένα έργο: ξεκινώντας από την εικόνα συνοδευόμενη με τον ήχο έως την ανάγνωση ενός κειμένου σε επίπεδο Α1 +. Επιπλέον, οι ηχητικές εκδόσεις των ηλ. βιβλίων θα προσφέρονται ξεχωριστά για άτομα με προβλήματα όρασης. Ένα μέρος των ηλεκτρονικών βιβλίων θα προσαρμοστεί επίσης στη νοηματική γλώσσα.

2. Παιδαγωγική υποστήριξη και πηγές

Για να σας βοηθήσουμε, κάθε ηλ.βιβλίο θα συνοδεύεται από τον παιδαγωγικό φάκελό του. Πρακτικοί οδηγοί σχετικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες (πώς να βρείτε μια εικόνα για να απεικονίσετε ένα ηλ. βιβλίο, πώς να το επεξεργαστείτε κ.λπ. …), εκπαιδευτικά σημεία που αφορούν την επιμέλεια (π.χ.: πώς να δημιουργήσετε ένα εικονογραφημένο σενάριο κ.ά..) θα είναι διαθέσιμα.

3. Θα θέλατε να δημιουργήσετε τα δικά σας ηλεκτρονικά βιβλία;

Το Bibliodos έχει σκοπό να σας προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων για και με τους μαθητές σας.

4. Θα θέλατε να δημοσιεύσετε το ηλεκτρονικό βιβλίο σας στο Bibliodos.eu;

Το Bibliodos είναι ανοιχτό σε εξωτερικούς συνεργάτες και προσφέρει έναν αναλυτικό οδηγό βήμα προς βήμα για την πλατφόρμα ηλεκτρονικών βιβλίων.

5. Κατεβάστε τη Λευκή Βίβλο για να μάθετε περισσότερα
για το έργο και τους πόρους μας

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για το Bibliodos