Βιβλιοθήκη

ΝΕΟ

Ο Φιλαράκος

Ο Ζωρζ Ντυρουά, πρώην μη μάχιμος αξιωματικός, θα ανέλθει στη σκάλα της παρισινής κοινωνίας. Πρώτα ως δημοσιογράφος, γίνεται επιδραστικός χαρακτήρας χάρη στη γοητεία του με τις γυναίκες και την απόλυτη έλλειψη κάθε ενδοιασμού.